move forward

  1. ilerlemek, ileri yürümek.
ilerletmek Verb
ileri almak Verb