move the previous question

  1. Verb gündemdeki bir sonraki soruyu ele almayı önermek