move the previous question

  1. Fiil gündemdeki bir sonraki soruyu ele almayı önermek