nation state

  1. Noun ulus devlet
ulus devlet Noun, Law
ulus-devletçilik Noun, Sociology
devletin bölünmez bütünlüğü Noun, Politics-Intl. Relations
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü Noun, Politics-Intl. Relations