negative evidence

  1. ileri sürülen bir durum veya olayın mevcut olmadığı veya zuhur etmediği hususunda tanıklık