neither … nor …

  1. ne … ne de … .
    neither by day nor by night: ne gündüz ne de gece.
    neither my family nor I was
    there: Ne ailem ne de ben orada değildik.