non event

  1. umulan ya da beklenilen kadar önemli çıkmayan olay
sönük/önemsiz olay, umulduğu kadar ilgi uyandırmayan olay.
The election was a real nonevent = non-event of the year. Noun
sönük/önemsiz olay, umulduğu kadar ilgi uyandırmayan olay.
The election was a real nonevent = non-event of the year. Noun