non-event

  1. Noun sönük/önemsiz olay, umulduğu kadar ilgi uyandırmayan olay.
    The election was a real nonevent = non-event of the year.
sönük/önemsiz olay, umulduğu kadar ilgi uyandırmayan olay.
The election was a real nonevent = non-event of the year. Noun
umulan ya da beklenilen kadar önemli çıkmayan olay