non-discrimination principle

  1. ayırım gözetmeme ilkesi
  2. ayrımcılık yapmama ilkesi