north atlantic treaty

  1. Kuzey Atlantik Paktı
Kuzey Atlantik Andlaşması, NATO.
North Atlantic Pact ile ayni anlama gelir. Noun
Kuzey Atlantik İttifakı Noun