nothing like

 1. pek … değil.
  It's nothing like as cold as it was yesterday: Pek dünkü kadar soğuk değil.
 2. benzemez, … gibisi yoktur.
  There's nothing like a holiday to make one feel rested: Dinlenmek için
  hiçbir şey tatile benzemez.
 3. pek okadar değil, daha az.
  “Is it $20 for a taxi to the airport?” “ No, nothing like that.” Hava
  alanına taksi 20 dolar tutar mı? Hayır, pek o kadar tutmaz.
Hiç de öyle değil.
What's he like: Nasıl (ne biçim) bir adamdır?
What's he like as a teacher:
Öğretmenliği nasıldır?
You know what she's like: Onun nasıl (ne mal) olduğunu bilirsin.
What's the weather like in Bursa? Bursada hava nasıl?
kötü görünmek Verb