nursing care

  1. hemşire bakımı
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.1) Noun, Trades-Professions
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.10) Noun, Trades-Professions