obligation to accept the goods

  1. malları kabul etmek zorunluğu