obstacle

  1. Noun engel, mania, mâni, hail.
    to be an obstacle to sth.: bir şeyi engellemek, engel olmak, engel teşkil
    etmek.
    to put an obstacle in the way of something: bir şeye engel çıkarmak.
    Blindness is an obstacle in most occupations.
engel teşkil etmek Verb
engel oluşturmak Verb
bir engeli kaldırmak Verb
elektrik verilmiş engel
bir engeli aşmak Verb
bir engeli aşmak Verb
engel teşkil etmek Verb
engel oluşturmak Verb
engel olmak Verb
engel teşkil etmek Verb
fiyat engeli
bir engeli ortadan kaldırmak Verb
engelli talim yeri, manialı talimgâh: hendek, duvar, çit vb. gibi aşılması gereken çeşitli engellerle dolu askerî talim alanı.
engelli/manialı yarış.
obstacle racer: engelli yarışçı.
dünya barışına engel
birinin terfiine engel teşkil etmek Verb