of mean birth

  1. soylu olmayan yoksul aileden gelme