off the record

  1. (a) gizli/mahrem (olarak), söz aramızda.
    He told us off the record that the firm was doing badly this
    year. (b) gayrıresmî (olarak), (c) açıklanmamak/yayınlanmamak şartıyla.
resmen verilmiş olmamak Verb
teklifsiz konuşmak Verb
mahrem konuşmak Verb
gayrı resmi konuşmak Verb
gayrıresmî (olarak), gizli, yayınlanamaz, kayda geçmemesi/yayınlanmaması gereken.
televizyondan bir yayını programa çekmek Verb