office boy

  1. Noun odacı, hademe.
hıncını odacıdan çıkarmak Verb
odacı