official misconduct

  1. Noun, Law görevin kötüye kullanılması
  2. Noun, Law görevi kötüye kullanma
  3. Noun, Law görevini kötüye kullanma
  4. disipline aykırı hareket