oksuruk

dry cough Noun, Medicine
cough
cough syrup

Solunum organlarının kasılması ve zorlanmasıyle ciğerlerdeki ... şekilde ağızdan dışarı atılması