on the fringe(s) of a forest

  1. Noun bir ormanın etekleri