open up a new prospect to sb

  1. Verb birine meslek hayatında yepyeni bir yol açmak