opportunity costs

  1. fırsat maliyeti
  2. kişinin almaktan vazgeçtiği bir şeyin maliyeti
  3. alternatif giderler (şimdiki mal , hizmet ya da kapasite başka bir kullanıma tahsis edilmiş olsaydı azami
    bir alternatif kâr elde edilmiş olunabilirdi