option deal

  1. (Br) primli muamele
satın alma opsiyonu
satma opsiyonu