ordinary professor

  1. ordinaryüs profesör
ordinaryüs profesör