original copy

  1. esas kopya
  2. asıl nüsha
  3. orijinal nüsha
  4. asıl belge
  5. asıl
  6. aslı
  7. asıl kopya
  8. orijinal kopya
bir kopyayı aslıyla karşılaştırmak Verb
bir şeyi aslından kopya etmek Verb
bir şeyi aslı ndan kopya etmek Verb
aslının aynı gibi suret
imzalı orijinal nüsha Noun
bir kopyayı esas metinle karşılaştırmak için okumak Verb
aslından kopya çıkarmak Verb