original goods

  1. Noun doğa ürünleri
  2. doğal mallar (bakir arazi , doğal su yolları , yabani hayvanlar , vb gibi herhangi bir üretim işlemine
    tabi tutulmamış ve ekonomik değeri olmayan mall