osteopathic hospital

  1. Noun, Medicine-Health kemik hastalıkları hastanesi