other liabilities

  1. Noun diğer yükümlülükler
  2. Noun (bilanço) muhtelif borçlar
  3. Noun sair borçlar
  4. Noun, Accounting Diğer Borçlar
(bilanço) muhtelif borçlar Noun
Diğer Mali Yükümlülükler Noun, Accounting
Ödenecek Diğer Mali Yükümlülükler Noun, Accounting
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Noun, Accounting
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Noun, Accounting
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergiler ve Diğer Mali Yükümlülükler Noun, Accounting
Peşin Ödenen Gelir Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-) Accounting
Gelir Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı Accounting
Diğer Borç ve Yükümlülükler Karşılığı Accounting
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Noun, Accounting