outrage

  1. Noun infial
  2. tecavüz, taarruz, yasaları/töreleri ağır bir şekilde ihlâl, zorbalık, namusa tecavüz, zulüm.
  3. ağır hakaret.
  4. sövüp sayma, edepsizlik, rezalet, küstahlık, terbiyesizlik.
  5. tecavüzde bulunmak, tecavüz etmek.
  6. kızdırmak, nefret uyandırmak, izzeti nefsini kırmak.
  7. ağır hakarette bulunmak, çok kaba sövüp saymak.
  8. ırzına geçmek, namusuna tecavüz etmek.
şiddet hareketi
bombalı suikast
zorbalık kullanmak Verb
kanunlara karşı gelmek Verb
edepsizce davranmak Verb
ahlaki infial
her türlü ahlak kuralına karşı gelmek Verb
sağduyuya karşı gelmek Verb
birinin duygularına aldırış etmemek Verb
birinin duygularını incitmek Verb
edebe aykırı davranış
adalete hakaret
adalete hakaret