1. İsim infial
  2. tecavüz, taarruz, yasaları/töreleri ağır bir şekilde ihlâl, zorbalık, namusa tecavüz, zulüm.
  3. ağır hakaret.
  4. sövüp sayma, edepsizlik, rezalet, küstahlık, terbiyesizlik.
  5. tecavüzde bulunmak, tecavüz etmek.
  6. kızdırmak, nefret uyandırmak, izzeti nefsini kırmak.
  7. ağır hakarette bulunmak, çok kaba sövüp saymak.
  8. ırzına geçmek, namusuna tecavüz etmek.
şiddet hareketi
bombalı suikast
zorbalık kullanmak Fiil
kanunlara karşı gelmek Fiil
edepsizce davranmak Fiil
ahlaki infial
her türlü ahlak kuralına karşı gelmek Fiil
sağduyuya karşı gelmek Fiil
birinin duygularına aldırış etmemek Fiil
birinin duygularını incitmek Fiil
edebe aykırı davranış
adalete hakaret
adalete hakaret