pass the baby

  1. Verb (US) sorumluluğu üstünden atmak