passage bird

  1. göçmen kuş
(a) göçmen kuş, (b) bir yerde geçici olarak kalan kimse.