passage of a bill

  1. bir önergenin onaylanması
bir kanun önergesinin kabulünü engellemek Verb