patient

  1. (tedavi altındaki) hasta.
    a doctor's patients: doktorun hastaları.
  2. tedavi/ihtimam gören kimse.
  3. (bkz: sufferer ), (bkz: victim ).
  4. sabırlı, mütevekkil.
  5. dayanıklı, mütehammil.
  6. sebatlı, sebatkâr, azimli, azimkâr.
    patient research.
böylece hem borçlu hem alacaklı olur
yaptığı bir şeyin kendisine de yapıldığı şahıs
biri birini vasiyetnamesini idare etmek üzere tayin ettikten sonra ölürse idare eden terekeden kendisine para ayırabilir
bir hastaya bakmak Verb
hastaya bakmak Verb
hasta kötüye gitmek Verb
bir hastaya büyük ihtimam göstermek Verb
sabretmek Verb
bir hastayı kendine getirmek Verb
kalp hastası Noun
hasta gibi mahsur kalma
şeker hastası Noun, Medicine-Health
şeker hastası Noun, Medicine-Health
hastayı taburcu etmek Verb
bir hastayı taburcu etmek Verb
acil servis hastası Noun, Medicine
kadın hasta
hastanede yatan hasta
yoğun bakım hastası Noun, Medicine
bir hastayı röntgen ışınına tutmak Verb
solunum cihazına bağlı hasta Noun, Medicine
akıl hastası Noun, Medicine-Health
sinir hastası Noun
(Br) sosyal sigortalı hasta
özel hasta
bir hastaya bakmak Verb
kendini sabırlı olmaya zorlamak Verb
tükenmeyen sabır
hasta bakımı Noun, Medicine-Health
hasta hakları Noun
bir hastayı çamura batırmak Verb
bir hastaya çamur banyosu yaptırmak Verb
felaketlere tahammüllü davranmak Verb
iki yoruma açık olmak Verb
bir hastayı iyileşmiş olarak hastaneden taburcu etmek Verb
bir hastanın gece bakımını üstlenmek Verb