pay one's compliments

  1. Verb saygılarını sunmak