peck(ing) order

  1. Noun gagalama düzeni: kümes hayvanlarında kuvvetlinin zayıfı gagalayarak sindirdiği ve tahakkümü altına aldığı düzen.
  2. Noun (insan toplumlarında) zorbalık/tahakküm düzeni, kuvvetlinin zayıfı ezerek baş eğdirdiği düzen.
resmi olmayan hiyerarşi