perform a promise

  1. Verb verilmiş bir sözü yerine getirmek