pick out one's friends in a crowd

  1. Verb kalabalıkta arkadaşlarını seçmek