pick someone up

  1. Verb birini iyileştirmek
  2. Verb birinin kendini daha iyi hissetmesini sağlamak
  3. Verb birine iyi gelmek
birini söylediği birşey için azarlamak Verb
birini kınamak Verb
birini azarlamak Verb
birine kızmak Verb
birini eleştirmek Verb
açık saçık konuşmak Verb
birinin kalkınmasına yardım etmek Verb
birinin dağıttığı yeri toplamak Verb
birinin dağınıklığını toplamak Verb
birinin arkasını toplamak Verb
birini yakalamak Verb
birini yatağa atmak Verb
birini arabayla almak Verb
birini içeri atmak Verb
birini tavlamak Verb
birini içeri almak Verb
birini gözaltına almak Verb
birini evinden almak Verb