pin a witness down to facts

  1. Verb tanığı gerçeklere bağlı kalmaya zorlamak