pin down

  1. (a) vaadini tutmaya/belirli bir hareket hattı izlemeye zorlamak/mecbur etmek, (b) açıklamak, açık/vazıh/sarih
    bir şekilde tanımlamak/belirtmek/karar vermek.
    The court has found obscenity to pin down as a punishable offence. (c) (bir kimseyi) açıklamaya/ayrıntılarıyla anlatmaya zorlamak.
    pin someone down to facts: birini gerçeği/vakıaları söylemeye zorlamak. (d) sımsıkı bağlamak/tespit etmek.
düşmanın yerini saptamak Verb
tanığı olaylara bağlı kalmaya zorlamak Verb
bir tanığı olaylara bağlı kalmasına zorlamak Verb
tanığı gerçeklere bağlı kalmaya zorlamak Verb
rakibini bir nokta da yakalamak ve yenmek Verb
rakibini bir noktada yakalamak ve yenmek Verb
birine sözünü tutturmak Verb
birine sözünü tutturmak Verb