plot along

  1. Verb zorla yürümek
  2. Verb nefsine eziyet etmek