poke around in something

  1. Verb aramak
  2. Verb karıştırmak
  3. Verb birşeye burnunu sokmak
  4. Verb üzerine vazife olmayan birşeye karışmak