pole fence

  1. Noun sırıklı çit (yatay sırıklardan yapılan).