pop up

  1. zuhur etmek, birden oluvermek/meydana gelmek/vaki olmak, çıkıvermek, sipsivri çıkmak.
açılır menü Information Technology
beliren ileti Information Technology
şehre kadar uzanıvermek Verb
yere değmeden saha içinde yakalanabilen yüksekten atılmış top. Noun
fırlatıcı, hoplatıcı, fırlatma düzeni olan.
a pop-up electric toaster.
ek yapraklarla 3 boyutlu resim gösteren (çocuk kitabı).