portfolio effect

  1. Noun, Competition Law portföy etkisi