possession order

  1. (Br) icra ile satış emri
(Br) haciz kararı almak Verb
(Br) tahliye kararı
tahliye kararını durdurmak Verb