practice practise deceit on sb

  1. Verb birine hile yapmak