prepaid expenses

  1. Noun peşin ödenmiş giderler
  2. Noun (bilanço) önceden ödenmiş giderler (henüz teslim alınmamış mallar için yapılan harcamalar
(US) geçici aktif ve peşin ödenmiş masraflar Noun
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları Noun, Accounting
Peşin Ödenen Giderler ve Fonlar Noun, Accounting
Peşin Ödenen Giderler ve Gelir Tahakkukları Noun, Accounting
Gelecek Aylara Ait Giderler Noun, Accounting
Gelecek Yıllara Ait Peşin Ödenen Giderler Noun, Accounting