presence

 1. Noun varlık, huzur, hazır bulunma.
  make one's presence felt: varlığını hissettirmek, kendini saydırmak.

  to be admitted to the presence: huzura kabul edilmek.
  Your presence is requested: Hazır bulunmanız rica olunur.
 2. Noun mevcut/hazır bulunan kimseler, hazırun.
  saving you presence: hâşâ huzurdan.
 3. Noun yakın çevre, yöre, civar, etraf.
  in the presence of someone: birisinin yanında/yakınında/huzurunda.
 4. Noun maiyet, büyük bir kimseye yakın kimseler.
 5. Noun başkalarına güven ve huzur verebilme yeteneği.
 6. Noun duruş (özellikle heybetli/gösterişli/vakur).
 7. Noun (vakur/heybetli) zat/kimse.
 8. Noun (varlığı hissedilen) ilâhî/doğüstü varlık/ruh, hayal görüntü.
 9. Noun (bir ülkenin yabancı ülkelerde hissettirdiği askerî/ekonomik vb.) varlık, güç.
  The American military
  presence in Greece. The Japanese presence in the U.S. consumer market.
bir töreni varlığıyla onurlandırmak Verb
soğukkanlılığını kaybetmek Verb
yoğun faaliyetler Noun
huzura kabul edilmek Verb
pek şahsiyeti olmamak Verb
huzura çıkmak Verb
zımni mevcudiyet
ceza hukukuna göre bir suç işlendiğinde bedensel varlığı başka bir yerde olan bir kimsenin harekete geçirmiş
olacağı etkenler aracılığıyla işlenen suç
yabancı varlığı Noun, Politics-Intl. Relations
oturaklı havası olmak Verb
birini birinin huzuruna çıkarmak Verb
canlılığını yitirmek Verb
huzurdan geri geri giderek çıkmak Verb
sözüm meclisten dışarı
birinin varlığına katlanmak Verb
fiziki mevcudiyet
(büyük şahsiyetlerin/kralların vb.) kabul salonu, arz odası.
(tehlike ânında) çabuk karar verme/iyi ve salim düşünme yeteneği, soğukkanlılık.
serinkanlılık, soğukkanlılık, uyanıklık, sürati intikal, atiklik.
When the fire started in the kitchen,
Jo had the presence of mind to turn off the gas.
retain /lose one's presence of mind: soğukkanlılığını korumak/yitirmek.
huzura kabul olmak Verb
polis marifetiyle hapishaneye götürülme
...in önünde Adverb
...in indinde Adverb
...in huzurunda Adverb
yetkili memur huzurunda
tehlike karşısında
tanıkların huzurunda Adverb
teşrifiniz rica olunur